Контакт

Сопственик:
Зоран Ѓорчев

 • моб: +389 70 218 016
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: zoki.gjorcev
 • е-маил: zoran@evrosped.com

Раководител на транспорт:
Зоран Трајков

 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359


Генерален Менаџер:
Зорица Ѓорчева

 • моб: +389 70 359 666
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: Zorica Evro-Sped
 • е-маил: zorica@evrosped.com

Транспорт и логистика:
Александра Чекоров

 • моб: +389 72 208 444
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: alexandra_evro_sped
 • е-маил: alexandra@evrosped.com

Раководител на сметковоство:
Александра Хаџи-Наумовска

 • моб: +389 72 270 700
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: sandra_evrosped
 • е-маил: sandra@evrosped.com

Транспорт и логистика:
Илинка Габева

 • моб: +389 72 230 222
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: ilinka_evrosped
 • е-маил: ilinka@evrosped.com

Сметководство:
Цветанка Трајкова

 • моб: +389 72 270 700
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: cvetankatrajkova23
 • е-маил: info@evrosped.com

Транспорт и логистика:
Весна Шемова

 • моб: +389 72 305 400
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: vesna_evro_sped
 • е-маил: vesna@evrosped.com

Транспорт и логистика:
Цветанка Лазарова

 • моб: +389 71 380 999
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: cece_evrosped
 • е-маил: info@evrosped.com

Транспорт и логистика:
Димитар Апостолов

 • моб: +389 72 315 777
 • тел: +389 43 411488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: dimitar_evrosped
 • е-маил: info@evrosped.com

Сервис и одржување на возен парк :
Ифтимчо Трајков

 • моб: +389 71 218 016
 • тел: +389 43 414 488
 • +389 43 414 600
 • +389 43 417 800
 • факс: +389 43 415 359
 • skype: sofia_evrosped
 • е-маил: timce.evrosped@evrosped.com